Macrame Coasters

Macrame CoastersEn este vídeo te enseño como hacer un posavasos en macrame paso a paso. In this video I teach how to make a macrame coasters step by step.

Facebook Comments

More dy-videos Video